چراغ COB – DOWN LIGHT مربع لنز دار

تماس بگیرید

  • COB مربع لنز دار
  • قابلیت استفاده در فریم گرد
  • در رنگهای آفتابی و مهتابی