سنسور حرکتی MICROWAVE روکار حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس

تماس بگیرید

  • روکار
  • 500 وات
  • IP20
  • دید 16 متر
  • شعاع دید 360 درجه
  • ST701E&F