نمایش دادن همه 16 نتیجه

سیم و کابل سیم مفتولی یا سیم تک لا (این نوع سیم به نام سیم خشک نیز معروف است).

سیم افشان ها سیم های نیمه افشان.

کابل متشکل از چند سیم که در کنار هم قرار گرفته اند و توسط یک عایق محافظت میشوند

تشکیل میشوند.

و یک لایه عایق دوم نیز دور سیم ها و عایق قرار میگیرد.

قسمت های مختلف سیم شامل هادی(که معمولا از جنس مس و آلومینیوم و یا مس قلع

اندود هستند) ، عایق، روکش جدا کننده، زره فلزی، حفاظ، پوششش میانی و روکش نهایی هستند.

کابل 3X6 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

کابل 3X2.5 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

کابل 3X1.5 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

کابل 2X6 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

کابل 2X4 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

کابل 2X2.5 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

کابل 2X1.5 افشان سیم پود


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

سیم سایز 4*1 افشان


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

سیم سایز 6*1 افشان


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

سیم سایز 6


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

سیم سایز 4


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

سیم سایز 2.5


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید

سیم سایز 1.5


 • نوع کابل : افشان
 • ساخت : ایران
 • برند : سیم پود
تماس بگیرید