نیاز به راهنمایی دارید؟ ۰۲۱33934074

سنسور چشمی

سنسور چشمی جز اصلی سیستم اعلام سرقت یا دزدگیر اماکن می باشد .

چشمی دزدگیر زمانی که گرمای بدن را تشخیص دهد با حرکت آن

یا انرژی مادون قرمز فعال خواهد شد.

پس از شناسایی ورود غیر مجاز توسط چشمی دزدگیر و سنسور ها

پنل دزدگیر آژیر می کشد شروع به تماس گرفتن می نماید.

چشم الکترونیک یا سنسورها شبیه به نگهبانان مجازی می باشد و خطوط

و فواصل تعیین شده را در زمانی که مشخص نموده ایم با ارسال امواج محافظت می کند

و به محض تحریک شدن آلارم به صدا در می آید.

براساس نوع تکنولوژی ساخت دو نوع چشمی دزدگیر بی سیم و سیمی وجود دارد.

    Main Menu